Habitat Catalunya advocats, reclama les teves clàusules abusives