Amb tota probabilitat és la pregunta que més ens fan els clients que venen a la nostra immobiliària de Martorell amb la intenció de vendre la seva propietat. De fet és una pregunta ben lògica perquè amb la simple falta d’un dels documents requerits, pot paralitzar-se l’operació. Per tant resulta imprescindible recopilar aquesta documentació bàsica, que depenent de cada cas particular, també requerirà l’aportació de documentació complementària.

Sempre recomanem als nostres clients no deixar l’entrega dels documents o la seva sol·licitud per l’últim moment. És molt habitual que per diferents circumstàncies, alguns documents triguin a ser rebuts. Aquest retràs pot comportar problemes seriosos a l’hora de tancar la venda de la propietat que podien haver sigut fàcilment estalviats.

La venda d’una propietat, sense ser un assumpte senzill, ha de ser quelcom el més fluït possible. Els clients a vegades poden pensar que som massa insistents amb l’entrega dels documents. No és insistència, és professionalitat. El nostre deure com a immobiliaris és fer tot allò que està a les nostres mans perquè les operacions de venda siguin fluides. A vegades les operacions ja es compliquen per si mateixes, no cal afegir complicacions que fàcilment poden ser estalviades. Així doncs, si podem disposar de la documentació ahir, molt millor que demà.

A més, presentar la documentació amb temps i a temps és una garantia de confiança pel comprador. Per una part veurà un seriós compromís en nosaltres com a venedors i per l’altra, disposarà del temps necessari per revisar en cas de ser necessari, tots els documents que presentem de la propietat. El que afegeix a l’operació transparència, tranquil·litat i fluïdesa.

Aquesta és la llista bàsica dels documents necessaris que cal presentar per vendre una propietat. Com hem dit abans, cada cas particular pot requerir la presentació de documentació complementària:

.- Escriptura pública
.- Cèdula d’habitabilitat i certificat energètic
.- Nota simple de la propietat
.- DNIs del/s propietari/s
.- Certificat de la comunitat de propietaris
.- Certificat de saldo pendent de la hipoteca (si n’hi hagués)
.- Taxació immobiliària real.
.- Factures de subministraments al corrent de pagament

 

Compártelo: