A Espanya, molts no residents tenen propietats, ja sigui per inversió, per lleure o per altres raons. Tot i que aquestes persones no viuen permanentment al país, tenen l’obligació de pagar impostos per les propietats que tenen. Com funciona aquest procés? L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) s’ha de presentar per la possessió d’aquests immobles? Aquí t’ho expliquem.

Propietats de No Residents: Un panorama general

Propietats no llogades

En primer lloc, és important esmentar que els propietaris no residents tributen per l’impost sobre la renda de no residents (IRNR), no per l’IRPF. Si el propietari és una persona física i la propietat no està llogada ni s’utilitza per a activitats econòmiques, s’apliquen les normes d’imputació de rendes immobiliàries previstes a l’IRPF. Això vol dir que han de declarar una renda presumpta del 2% del valor cadastral de l’immoble, o de l’1,1% quan el valor cadastral ha estat revisat o modificat en el mateix període impositiu o els deu anteriors.

Aquesta imputació es fa pel nombre de dies efectius que la propietat ha estat a disposició del propietari. Per tant, com més gran sigui el temps que la propietat està disponible, més gran serà l’impost a pagar.

El tipus impositiu aplicable depèn del país de residència del propietari. Si resideix a la Unió Europea (UE), Islàndia o Noruega, haurà de pagar el 19% sobre la renda presumpta. Tot i això, si resideix en un altre país, el tipus aplicable és del 24%.

Propietats llogades

En cas de les propietats llogades, els no residents també han de tributar per l’IRNR, no per l’IRPF. Els termes són lleugerament diferents en aquest cas:

Si el propietari resideix a un altre país de la UE, Islàndia o Noruega, pot deduir les despeses que corresponguin segons les regles de l’IRPF o de l’impost sobre societats (segons sigui persona física o jurídica). Tot i això, la Hisenda espanyola no permet aplicar la reducció del 60% prevista a l’IRPF per a les rendes procedents del lloguer d’habitatge, encara que la UE té obert un procediment sobre el nostre país perquè considera que aquesta restricció és discriminatòria.
Si el propietari no resideix als territoris esmentats, no pot deduir cap despesa.

Igual que a les propietats no llogades, el tipus impositiu és del 19% per a residents a la UE, Islàndia o Noruega, i del 24% en els altres casos.

Preguntes Freqüents
Què és l’IRNR?

L’IRNR és l’impost sobre la renda de no residents. S’aplica als individus i entitats que no resideixen a Espanya però que obtenen ingressos al país.

Com es calcula l’IRNR?

L’IRNR es calcula com a percentatge de la renda obtinguda a Espanya pel no resident. El percentatge varia depenent del país de residència del propietari i de si la propietat està llogada o no.

Els no residents poden deduir despeses de les propietats llogades?

Si el propietari no resident resideix a un país de la Unió Europea, Islàndia o Noruega, pot deduir les despeses que corresponguin segons les regles de l’IRPF o de l’impost sobre societats. Tot i això, la Hisenda espanyola no permet aplicar la reducció del 60% per a les rendes procedents del lloguer d’habitatge.

Com afecta el valor cadastral els impostos de propietat?

El valor cadastral d’una propietat és el valor que s’hi assigna per a fins fiscals. Per als no residents, aquest valor és la base per calcular la renda presumpta, que és l’ingrés que se suposa que genera la propietat. Aquesta renda presumpta és la que es grava amb l?IRNR.

Com es declara la renda presumpta?

La renda presumpta es declara mitjançant la presentació del model 210 de lAgència Tributària. Aquest model s’ha de presentar durant els 20 primers dies d’abril, juliol, octubre i gener, segons correspongui al període impositiu.

Conclusió

Posseir una propietat a Espanya com a no resident implica una sèrie d’obligacions fiscals. Ja sigui que la propietat estigui llogada o no, els no residents han de complir el pagament de l’IRNR. Si teniu dubtes sobre com gestionar aquests impostos o necessiteu assessorament en la compra o venda d’una propietat a Catalunya, no dubteu a contactar-nos. A Habitat Catalunya, som experts en el mercat immobiliari i estem preparats per ajudar-te.

Recorda, és essencial estar al corrent de les teves obligacions fiscals per evitar possibles sancions. Estigues informat i aprofita al màxim les teves inversions immobiliàries a Espanya.

Nota important

La informació proporcionada en aquest article té finalitats informatives i no s’ha de considerar com a assessorament legal o fiscal. Et recomanem que consultis amb un assessor fiscal professional per obtenir assessorament personalitzat sobre la teva situació específica.

+ posts

David Ferrando - Gerent