Obres acondicionament parc fluvial de Martorell

Revalorització dels immobles de la zona del parc fluvial de Martorell