L’actualització dels valors catastrals dels edificis és un procés que pot tenir un impacte important en la fiscalitat dels propietaris dels edificis. Aquesta actualització es realitza en alguns municipis mitjançant l’aplicació de coeficients que s’avaluen anualment.

QUÈ ÉS LA ACTUALITZACIÓ DE VALORES CATASTRALES?

Aquesta actualització de les valoracions catastrals no s’ha de confondre amb la que es realitza en funció d’un percentatge similar a la inflació. Aquest procés només afecta aquells municipis que han sol·licitat la revisió o que estan obligats per ley a realitzar-la.

Si et trobes vivint en algun dels municipis afectats, aquesta actualització tendirà a impactar-te en el teu homenatge. És important deixar constància que el valor catastral és la base per al càlcul de diversos impostos, com l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), la plusvalía municipal o la imputación de lloguers immobiliaris de l’IRPF.

COEFICIENTES I PONÈNCIES DE VALORES

Els coeficients aprovats per a l’actualització de valors catastrals variaven en funció de l’any de l’última ponència de valors. En alguns casos, si l’última ponència és recent, els coeficients poden inclús disminuir el valor catastral. Aquest és el cas de las localidades con ponencias que va entrar en vigor entre 2011 i 2013.

És important esmentar que aquesta actualització no prové d’una ponència de valors. Per tant, els possibles increments a l’IBI no gaudiran de les reduccions que s’aplicaran els següents nous anys en aquests casos.

PREGUNTES FREQUENTS

¿QUÉ ES UNA PONÈNCIA DE VALORES?

Una ponència de valors és el document que estableix els criteris per determinar el valor catastral dels immobles d’un municipi. La ponència de valors es realitza amb una periodicitat estable per ley.

¿COM S’ACTUALITZA EL VALOR CATASTRAL?

L’actualització del valor catastral es realitza mitjançant l’aplicació de coeficients que s’aprecien cada any. Aquests coeficients varien en funció de l’any de l’última ponència de valors.

¿CÓMO AFECTA LA ACTUALITZACIÓ DE VALORES CATASTRALES A MI TRIBUTACIÓN?

Si et trobes en un municipi on t’has adonat de l’actualització de valors catastròfics, és possible que puguis influir en el teu impost. El valor catastral és la base per al càlcul de diversos impostos, com l’IBI, la plusvalía municipal o la imputación de lloguers immobiliaris de l’IRPF.

QUÈ PASSA SI LA ÚLTIMA PONÈNCIA DE VALORES ES RECIENTE?

Si l’última ponència de valors és recent, els coeficients d’actualització poden incloure una disminució del valor catastral. Esto s’aplica a les localitats con ponències que estaran en vigor entre el 2011 i el 2013.

A Habitat Catalunya som experts en el mercat immobiliari de Martorell i la zona de Catalunya. Comptem amb un equip de professionals altament capacitats per assessorar i respondre a totes les vostres preguntes sobre l’actualització de valors catastrals i com pot afectar a la vostra propietat. No dudes en contactarnos per a més informació.

+ posts

David Ferrando - Gerent