Des del passat 11 de juliol de 2021, s’han produït canvis importants en la forma de valorar els béns per a l’impost de transmissions patrimonials (ITP) i l’impost sobre successions i donacions (ISD). Aquest nou sistema de valoració té implicacions significatives per als propietaris de béns immobles i aquells interessats al mercat immobiliari.

NOVES REGLES DE VALORACIÓ DE BÉNS

Com a norma general, la base imposable d’aquests impostos ara serà el valor més gran entre els següents:

  • El valor de mercat: Això es refereix al preu més probable de venda entre parts independents per a un bé lliure de càrregues.
  • El valor declarat (en cas d’ITP i ISD) o el preu pactat (en cas d’ITP).
  • A més, en el cas dels immobles, s’hi introdueix un nou factor: el «valor de referència».

EL VALOR DE REFERÈNCIA

El valor de referència serveix per determinar el valor de mercat dun immoble. Aquest valor serà calculat cada any per la Direcció General del Cadastre basant-se en les compravendes dimmobles realitzades davant un fedatari públic.

A finals del 2021, es van publicar els valors de referència aplicables el 2022. No obstant això, en el que restava del 2021, no existien valors de referència. Per tant, en les transmissions d’immobles realitzades entre l’11 de juliol i el 31 de desembre de 2021, en calcular la base imposable, s’havia de prendre el més gran entre el valor de mercat, el valor declarat o la contraprestació pactada.

En tot cas, és important recordar que els contribuents tenen dret a impugnar els valors de referència després de liquidar l’ITP o l’ISD que recaigui sobre la compravenda o la transmissió per herència o donació.

PREGUNTES FREQÜENTS

COM AFECTEN AQUESTS CANVIS ALS PROPIETARIS DE BÉNS IMMOBLES?

Aquests canvis en la valoració de béns poden tenir implicacions significatives pels propietaris de béns immobles. Per exemple, poden afectar la quantitat d’impostos que cal pagar en cas d’una venda o herència.

COM ES CALCULA EL VALOR DE REFERÈNCIA?

El valor de referència el calcula cada any la Direcció General del Cadastre, basant-se en les compravendes d’immobles realitzades davant d’un fedatari públic.

PUC IMPUGNAR EL VALOR DE REFERÈNCIA?

Sí, els contribuents tenen dret a impugnar els valors de referència després de liquidar l’ITP o l’ISD que recaigui sobre la compravenda o la transmissió per herència o donació.

A Habitat Catalunya, ens comprometem a oferir informació precisa i actualitzada per ajudar els nostres clients a navegar pel canviant paisatge immobiliari de Catalunya i Martorell. Si teniu alguna pregunta o necessiteu més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

+ posts

David Ferrando - Gerent