Recentment, ha sorgit una important notícia al món de la propietat immobiliària que n’ha sorprès molts: el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional el sistema de càlcul de la plusvàlua municipal. A Habitat Catalunya, estem compromesos a mantenir els nostres clients informats sobre les darreres actualitzacions a la legislació immobiliària. A continuació, analitzem aquesta decisió i què vol dir per a vostè.

QUÈ ÉS LA PLUSVALIA MUNICIPAL?

La Plusvàlua Municipal, oficialment coneguda com l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), s’aplica a la transmissió d’immobles. Aquest impost es calcula mitjançant unes regles matemàtiques predeterminades que, fins ara, no consideraven el guany o la pèrdua real produïda en la transmissió.

INCONSTITUCIONALITAT DE LA PLUSVALIA MUNICIPAL

El Tribunal Constitucional ha declarat que la forma de càlcul de la plusvàlua municipal és inconstitucional i nul·la. Això s’aplica tant si la transmissió de l’immoble ha generat un guany com sí que ha generat una pèrdua.

Això és un canvi significatiu a la legislació immobiliària, ja que afecta com es calcula i s’aplica l’impost de plusvàlua.

IMPLICACIONS DE LA SENTÈNCIA

El tribunal, en determinar les conseqüències de la sentència, ha limitat considerablement les possibilitats dactuació dels contribuents:

Si la plusvàlua se satisfà mitjançant autoliquidació, no és possible instar-ne la rectificació ni demanar-ne la devolució amb posterioritat a la data de la sentència, fins i tot encara que no hagin transcorregut els quatre anys després dels quals l’autoliquidació adquireix fermesa.

Si va ser l’Ajuntament qui va liquidar la plusvàlua, tampoc no serà possible impugnar-la amb posterioritat a la data de la sentència.

PREGUNTES FREQÜENTS (FAQS)

QUÈ ÉS LA PLUSVALIA MUNICIPAL?

La Plusvàlua Municipal és un impost que s’aplica quan es transmet una propietat i es calcula segons l’increment de valor del terreny de naturalesa urbana des de la darrera transmissió.

PER QUÈ S’HA DECLARAT INCONSTITUCIONAL LA PLUSVALIA MUNICIPAL?

S’ha declarat inconstitucional perquè la forma de càlcul d’aquest impost no considerava el guany o la pèrdua real que es produïa en la transmissió de la propietat.

QUÈ PUC FER SI JA HE PAGAT LA PLUSVALIA MUNICIPAL?

Depenent de com es va liquidar la plusvàlua (si va ser mitjançant autoliquidació o si va ser l’Ajuntament qui la va liquidar), les opcions poden variar. Tot i això, segons la sentència del Tribunal Constitucional, no serà possible impugnar-la amb posterioritat a la data de la sentència.

A Habitat Catalunya estem compromesos a proporcionar als nostres clients informació precisa i oportuna. Per a més informació o assessorament personalitzat, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

+ posts